Hotărâri ale consiliului local din 2021

Nr.19 din 31 martie 2021 – Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul ”Construire casa mortuara in Aita Medie”

Documente atașate: