Primăria

Primar:

Bihari Edömér

Viceprimar:

Barabás András

Secretar:

Barta István-Zsolt

Program de funcționare:

Luni-Joi: 07:30 – 15:30
Vineri: 07:30 – 14:00

Telefon/fax:

0267/355 533 – 0267/355 582


 


Suprafață: 6797 ha Intravilan: 198 ha Extravilan: 5811 ha
Populație: 1790 Gospodării: 1695 Nr. locuințe: 817
Nr. grădinițe: 2 Nr. școli: 2

Numele localităților aflate în administrație: Aita Mare

Așezarea geografică: Comuna Aita Mare este situată în partea vestică a județului Covasna. Teritoriul administrativ al comunei cuprinde Lunca Oltului, piemontul și o parte a versantului vestic al munților Baraolt. Se află la distanțe aproximativ egale de principalele centre urbanistice importante: 40 km de Sf. Gheorghe, 40 km de Brașov și 16 km de Baraolt. De comuna Aita Mare aparține localitatea Aita Medie, aflată la o distanță de 4 km de localitatea Aita Mare.

Activități specifice zonei: agricultură, zootehnie, comerţ, prestări servicii (mori, brutării, tâmplării), domeniul educaţional şi cultural.

Activități economice principale: Principala ocupație în zonă este agricultura și zootehnia, populația activă lucrând și în domeniul serviciilor de exploatare și prelucrare a lemnului, construcții, confecții, prelucrărilor prin așchiere.

Obiective turistice: Comuna Aita Mare este amplasată într-o zonă pitorească, cu numeroase izvoare de apă minerală și apă termală la Biborțeni, izvoare valorificate în băi pentru tratament antireumatic.
Zona este propice dezvoltării agroturismului și turismului.
Peștera Merești se află la 45 km distanță, iar la cheile Vârghișului și Ozunca există 2 rezervații naturale. Cetatea sătească cu biserica unitariană, Casa memorială „Kriza János”, Casa parohială unitariană cu placa memorială „Kriza János”.

Comuna Aita Mare are numeroase atracții turistice: biserici, monumente, conace.

Zone de agrement apropiate: Biborțeni, Cheile Vârghișului, Bodvai.

Facilități oferite investitorilor: Forța de muncă este calificată în meseriile: mecanici, strungari, lăcătuși, șoferi, electricieni, sudori, contabili, economiști, precum și un număr relativ redus de personal cu studii superioare. Activitățile de tip industrial se reduc la 4-5 unități de tâmplărie.