Registrul cu refuzuri și obiecții

Registru privind refuzuri de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris
Nr. Data Titlu