Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri din 2021

Registrul pentru evidența proiectelor hotărârilor
Nr. Data Titlu
 1 14/01/2021 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe al consilierilor locali
2 14/01/2021 Desemnarea membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Aita Mare
3 14/01/2021 Soluționarea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
4 20/01/2021 Stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare
5 20/01/2021 Stabilirea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
6 25/01/2021 Aprobarea utilizarii sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2020 pentru acoperirea golului temporar de casă
7 12/02/2021 Aprobarea nivelului contributiei Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul DGASPC Covasna pe anul 2021
8 12/02/2021 Aprobarea contractului model care va fi încheiat între județul Covasna. DGASPC Covasna și Comuna Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul DGASPC Covasna
9 12/02/2021 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea FNGCC-IMM
10 16/02/2021 Mandatarea reprezentantului comunei Aita Mare in AGA AQUACOV pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare
11 17/02/2021 Aprobarea transmiterii fără plată a unui microbuz către UAT Comuna Ghelința