Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri

Registrul pentru evidența proiectelor hotărârilor
Nr. Data Titlu
1. 23/01/2020 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe pe semestrul I-2020 a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
2. 23/01/2020 Aprobarea proiectului Actului adițional la Convenția de parteneriat din data de 1 martie 2005 încheiat cu Fundația Creștină Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe
3. 23/01/2020 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Renovarea și modernizarea clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
4. 23/01/2020 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2020
5. 23/01/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.63/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
6. 23/01/2020 Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiție ”Renovarea și modernizarea clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
7. 23/01/2020 Acordarea unui sprijin financiar
8. 12/02/2020 Respingerea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
9. 12/02/2020 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2020
10. 12/02/2020 Aprobarea nivelului contribuției Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020
11. 12/02/2020 Aprobarea Contractului-model care va fi încheiat între Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Aita Mare prin Consiliul local Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020
12. 12/02/2020 Darea în administrare, în regim silvic, a suprafeței de 221,30 ha teren forestier aflat în proprietatea Comunei Aita Mare către Direcția Silvică Covasna prin Ocolul Silvic Tălișoara
13. 12/02/2020 Stabilirea prețului de pornire a licitației pentru vânzare de material lemnos provenit din fondul forestier proprietatea Comunei Aita Mare
14. 12/03/2020 Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021
15. 12/03/2020 Aprobarea contului de execuția al bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2019
16. 12/03/2020 Organizarea licitației pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea Comunei Aita Mare
17. 18/03/2020 Aprobarea dezlipirii unui imobil situat în localitatea Aita Mare
18. 18/03/2020 Finanțarea de către Consiliului local Aita Mare din fonduri publice a programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”