Registrul pentru evidența hotărârilor

Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. Data Titlu
1. 10/01/2020 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al anului precedent
2. 10/01/2020 Aprobarea utilizării sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2019, pentru acoperirea golului temporar de casă
3. 10/01/2020 Aprobarea rețelei școlare a comunei Aita Mare pentru anul școlar 2020-2021
4. 10/01/2020 Aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr.3 la Contractul de delegarea gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
5 30/01/2020 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe pe semestrul I-2020 a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
6 30/01/2020 Aprobarea proiectului Actului adițional la Convenția de parteneriat din data de 1 martie 2005 încheiat cu Fundația Creștină Diakonia-Filiala Sfântu Gheorghe
7 30/01/2020 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Renovarea și modernizarea Clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
8 30/01/2020 Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2020
9 30/01/2020 Modificarea Hotărârii Consiliului local Aita Mare nr.63/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020
10 30/01/2020 Aprobarea devizului general actualizat aferent obiectivului de investiție ”Renovarea și modernizarea Clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
11 18/02/2020 Alegerea președintelui de ședință
12 18/02/2020 Respingerea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
13 18/02/2020 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2020
14 18/02/2020 Aprobarea nivelului contribuției Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020
15 18/02/2020 Aprobarea Contractului-model-care va fi încheiat între Județul Covasna prin Consiliul județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Aita Mare prin Consiliul local Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2020
16 18/02/2020 Acordarea unui sprijin financiar