Registrul pentru evidența hotărârilor din 2021

Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. Data Titlu
1. 27/01/2021 Modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților ECO SEPSI-TEGA SA
2 27/01/2021 Aprobarea rețelei școlare a comunei Aita Mare pentru anul școlar 2021-2022
3 27/01/2021 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe pe anul 2021 al consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
4 27/01/2021 Desemnarea membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale
5 27/01/2021 Soluționarea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
6 27/01/2021 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2021
7 27/01/2021 Stabilirea indemnizaiei lunare a consilierilor locali din acrul Consiliului local Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2021
8 27/01/2021 Aprobarea utilizării sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2020, pentru acoperirea golului temporar de casă
9 27/01/2021 Alegerea președintelui de ședință