Registrul pentru evidența hotărârilor din 2021

Registrul pentru evidența hotărârilor
Nr. Data Titlu
1. 27/01/2021 Modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților ECO SEPSI-TEGA SA
2 27/01/2021 Aprobarea rețelei școlare a comunei Aita Mare pentru anul școlar 2021-2022
3 27/01/2021 Organizarea întâlnirilor cu cetățenii și aprobarea programului de audiențe pe anul 2021 al consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare
4 27/01/2021 Desemnarea membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale
5 27/01/2021 Soluționarea unei cereri pentru scutire de la plata impozitului pe teren
6 27/01/2021 Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2021
7 27/01/2021 Stabilirea indemnizatiei lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului local Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2021
8 27/01/2021 Aprobarea utilizării sumei de 100.000 lei din excedentul bugetului local aferent anului 2020, pentru acoperirea golului temporar de casă
9 27/01/2021 Alegerea președintelui de ședință
10 24/02/2021 Aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional nr.5 la Contractul de delegarea gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr.128/28.04.2017, încheiat între Județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L.
11 24/02/2021 Aprobarea nivelului contribuției Consiliului local Aita Mare la susținerea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2021
12 24/02/2021 Aprobarea Contractului-model-care va fi încheiat între Județul Covasna prin Consiliul județean Covasna, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna și Comuna Aita Mare prin Consiliul local Aita Mare, care participă la cofinanțarea serviciilor sociale acordate în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, pe anul 2021
13 24/02/2021 Aprobarea solicitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii SA-IFN pentru garantarea avansului pentru proiectul ”Renovarea și modernizarea Clădirii publice Primăria, Căminul cultural, Biblioteca și dotările aferente așezământului din comuna Aita Mare, județul Covasna”
14 24/02/2021 Transmiterea fără plată a unui microbuz către UAT Comuna Ghelința
15 31/03/2021 Mandatarea reprezentantului comunei Aita Mare in AGA AQUACOV pentru aprobarea modificării prețului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare-epurare
16 31/03/2021 Aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2020
17 31/03/2021 Aprobarea sumei cu care Comuna Aita Mare va contribui în anul 2021 la finanțarea unor cheltuieli de administrare și funcționare ale Spitalului Orășenesc Baraolt
18 31/03/2021 Aprobarea cuantumului cotizațiilor pe anul 2021 la Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară în care Comuna Aita Mare are calitatea de membru
19 31/03/2021 Aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii – Construire casa mortuara in localitatea Aita Medie
20 22/04/2021 Aprobarea bugetului local general și pe secțiunile de funcționare și dezvoltare al comunei Aita Mare pe anul 2021
21 22/04/2021 Aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație deunități de învățământ la Școala Gimnazială Kriza Janos, comuna Aita Mare, județul Covasna (Termoizolarea pereților exteriori și planșeelor, înlocuirea tâmplăriilor și reabilitarea instalațiilor existente)
22 22/04/2021 Alegerea președintelui de ședință