Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului din 2022

Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului
Nr. crt. Data Titlul dispoziției
1 14/01/2022 Numirea comisiei de preselectie
2 18/01/2022 Stabilirea indemnizatiei lunare a primarului comunei Aita Mare incepand cu 1 ianuarie 2022
3 18/01/2022 Stabilirea indemnizatiei lunare a viceprimarului comunei Aita Mare incepand cu 1 ianuarie 2022
4 18/01/2022 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2022 – Benko Tunde-Ilona
5 18/01/2022 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2022 – Kovacs Emoke
6 18/01/2022 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2022 – Tuzes Maria
7 18/01/2022 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2022 – Boldizsar Monika
8 18/01/2022 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2022 – Moisa Annamaria
9 18/01/2022 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2022 – Por Csilla
10 18/01/2022 Stabilirea indemnizatiei lunare a persoanelor cu handicap grav incepand cu 1 ianuarie 2022
11 18/01/2022 Numirea comisiei de licitație
12 21/01/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzirea locuintei si la suplimentul pentru energie
13 25/01/2022 Convocarea Consiliului local Aita Mare in sedinta ordinara
14 02/02/2022 Stabilirea salariului lunar – Barta Istvan-Zsolt
15 02/02/2022 Stabilirea salariului lunar – Balo Maria
16 02/02/2022 Stabilirea salariului lunar – Por Sarolta
17 02/02/2022 Stabilirea salariului lunar – Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna
18 02/02/2022 Stabilirea salariului lunar – Barabas Mihaly-Attila
19 02/02/2022 Stabilirea salariului lunar – Benko Eniko
20 02/02/2022 Stabilirea salariului lunar – Soos Emese
21 02/02/2022 Stabilirea salariului lunar – Kisgyorgy Arpad
22 02/02/2022 Stabilirea salariului lunar – Biro Arpad-Attila
23 02/02/2022 Stabilirea salariului lunar – Simon Henrietta-Ida
24 08/02/2022 Convocarea Consiliului local Aita Mare in sedinta extraordinara
25 22/02/2022 Convocarea Consiliului local Aita Mare în sedinta ordinara
26 25/02/2022 Angajarea doamnei Csampar Renata ca asistent personal al copilului cu handicap grav Csampar Kristof-Antonio
27 28/02/2022 Angajarea doamnei SargaVeronka ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Rabocskai Andrea
28 28/02/2022 Acordarea indemnizatiei lunare pentru plata ingrijitorului persoanei cu handicap grav Gyorgy Ludovic
29 11/03/2022 Stabilirea cuantumului ajutorului sociale pentru persoana singură Nagy Florica, începând cu data de 1 martie 2022
30 11/03/2022 Stabilirea cuantumului ajutorului sociale pentru persoana singură Kosa Etelka, începând cu data de 1 martie 2022
31 11/03/2022 Stabilirea cuantumului ajutorului sociale pentru persoana singură Hamar Margit, începând cu data de 1 martie 2022
32 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Borchina Monica
33 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Mocsel Erika
34 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Deak Erika
35 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Csei Ibolya
36 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Nagy Corina
37 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Incze Maria
38 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Pozna Aliz
39 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Paljanos Monika
40 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Dilmann Julianna
41 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Gumka Zsuzsanna
42 21/03/2022 Stabilirea cuantumului alocatiei de sustinere incepand cu data de 1 martie 2022 – Csampar Renata
43 21/03/2022 Desemnarea comisiei de evaluare – Construire casă mortuară în localitatea Aita Medie
44 21/03/2022 Desemnarea expertului cooptat – Construire casă mortuară în localitatea Aita Medie
45 23/03/2022 Convocarea Consiliului local în sedinta ordinara
46 11/04/2022 Aprobarea cererii doamnei Benko Iuliana privind inscrierea, prin mentiune pe marginea actului de nastere, a prenumelui scris cu ortografia limbii maghiare
47 13/04/2022 Angajarea doamnei Lorincz Hajnal-Zita ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Simon Irina
48 22/04/2022 Incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzire și la suplimentul pentru energie – Incze Arpad
49 22/04/2022 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara
50 29/04/2022 Stabilirea indemnizatiei primarului comunei Aita Mare începând cu data de 1 aprilie 2022
51 29/04/2022 Stabilirea indemnizatiei viceprimarului comunei Aita Mare începând cu data de 1 aprilie 2022
52 29/04/2022 Suspendarea dreptului la ajutori social, respectiv plata acestuia – Hamar Margit
53 02/05/2022 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei – Sinescu Mihaela
54 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Borchina Monica
55 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Mocsel Erika
56 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Deak Erika
57 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Csei Ibolya
58 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Nagy Corina
59 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Incze Maria
60 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Pozna Aliz
61 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Paljanos Monika
62 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Dilmann Julianna
63 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Gumka Zsuzsanna
64 02/05/2022 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Csampar Renata
65 02/05/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social – Nagy Florica
66 02/05/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social – Kosa Etelka
67 02/05/2022 Modificarea cuantumului ajutorului social – Hamar Margit
68 02/05/2022 Numirea d-rei Simon Henrietta-Ida, prin transformarea postului, funcționar public definitivîn funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional asistent în Compartimentul agricol și de cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare
69 10/05/2022 Încetarea raporturilor de serviciu ale doamnei Baló Mária, inspector, clasa I, grad profesional asistent în Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare
70 16/05/2022 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare în sedinta extraordinara
71 23/05/2022 Stabilirea componentei comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor, a datei sustinerii concursului si a bibliografiei concursului pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector asistent in Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare
72 25/05/2022 Desemnarea persoanei respinsabile care asigură implementarea prevederilor legale privind declarațiile avedere și declarațiile de interese
73 30/05/2022 Desemnarea persoanelor care semnează documentele prin care se dispun plati și incasari din/in conturile comunei Aita Mare deschise la Trezoreria Baraolt
74 31/05/2022 Modificarea cuantumului alocatiei pentru sustinerea familiei – Csampar Renata
75 02/06/2022 Desemnarea doamnei Por Sarolta pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu
76 07/06/2022 Desemnarea domnului Barabas Andras ca persoana responsabila cu urmarirea derulării contractului de finanțare încheiat cu Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Covasna
77 07/06/2022 Încetarea de drept a contractului individual de muncă al doamnei Boldizsar Monika, asistent personal
78 08/06/2022 Desemnarea persoanelor care semnează documentele prin care se dispun plati și incasari din/in conturile comunei Aita Mare deschise la OTP Bank – Agenția Baraolt
79 13/06/2022 Convocarea Consiliului local Aita Mare în sedinta ordinară
80 16/06/2022 Aprobarea unor virari de credite
81 29/06/2022 Stabilirea dreptului la alocatia de sustinere – Szebeni Szende
82 29/06/2022 Incetarea dreptului la alocatia de sustinere – Nagy Corina
83 29/06/2022 Incetarea suspendarii dreptului la ajutor social si reluarea platii acestuia – Hamar Margit
84 29/06/2022 Modificarea Dispozitie nr.74/2022
85 01/07/2022 Numirea doamnei Bokor Csilla-Erzsebet în funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent în Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare
86 14/07/2022 Convocarea Consiliului local Aita Mare in sedinta ordinara
87 03/08/2022 Numirea comisiei de preselecíe pentru admiterea operatorilor economici la licitatia pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior
88 09/08/2022 Numirea comisiei de licitatie pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior
89 12/08/2022 Desemnarea persoanelor care semnează documentele prin care se dispun plati și incasari din/in conturile comunei Aita Mare deschise la Trezoreria Baraolt
90 12/08/2022 Desemnarea persoanelor care semnează documentele prin care se dispun plati și incasari din/in conturile comunei Aita Mare deschise la OTP Bank – Agenția Baraolt
91 24/08/2022 Stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei – Furesz Ildiko
92 24/08/2022 Incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei – Borchina Gheorghe
93 25/08/2022 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara
94 25/08/2022 Desemnarea persoanelor care semnează documentele prin care se dispun plati și incasari din/in conturile comunei Aita Mare deschise la CEC Bank – Agenția Baraolt
95 25/08/2022 Desemnarea persoanelor pentru raportarea in platforma informatica SALT
96 31/08/2022 Desemnarea doamnei Bokor Csilla-Erzsebet pentru exercitarea controlului financiar preventiv propriu
97 16/09/2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Kovacs Emoke, asistent personal, începand cu luna august 2022
98 16/09/2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Tuzes Maria, asistent personal, începand cu luna august 2022
99 16/09/2022 Majorarea salariului de baza al d-rei Moisa Annamaria, asistent personal, începand cu luna august 2022
100 16/09/2022 Majorarea salariului de baza al d-rei Por Csilla, asistent personal, începand cu luna august 2022
101 16/09/2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Csampar Renata, asistent personal, începand cu luna august 2022
102 16/09/2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Sarga Veronka, asistent personal, începand cu luna august 2022
103 16/09/2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Lorincz Hajnal-Zita, asistent personal, începand cu luna august 2022
104 16/09/2022 Convocarea Consiliului local în sedinta ordinara
105 20/09/2022 Majorarea salariului de baza al doamnei Benko Tunde-Ilona, bibliotecar, începand cu luna august 2022
106 20/09/2022 Acordarea indemnizatiei lunare pentru plata ingrijitorului pentru doamna Medgyesi Irma, persoana cu handicap încadrat în gradul de handicap grav
107 20/09/2022 Rectificarea actului de deces nr.3/2021
108 27/09/2022 Majorarea veniturilor și cheltuielilor bugetului local al comunei Aita Mare pe anul 2022
109 29/09/2022 Stabilirea dreptului la alocatia penrru sustinerea familiei – Imreh Erzsebet
110 29/09/2022 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei – Nagy Corina
111 06/10/2022 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare in sedinta ordinara
112 14/10/2022 Acordarea dreptului la stimulentul educațional sub forma de tichete sociale pentru gradinita
113 14/10/2022 Incetarea de drept a contractului individual de munca al d-rei Por Csilla, asistent personal
114 09/11/2022 Constituirea comisiei de acceptanta a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale Aita Mare
115 17/11/2022 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare in sedinta ordinara
116 18/11/2022 Desemnarea unui membru titular si al unui membru supleant in comisia de solutionare a cererilor de rectificare
117 24/11/2022 Stabilirea dreptului la ajutorul de incalzire și la suplimentul pentru energie
118 25/11/2022 Incetarea dreptului la ajutor social pentru persoana singura Hamar Margit
119 25/11/2022 Desemnarea comisiei de recepție la terminarea lucrarilor la obiectivul de investiție ”Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea sistemului de iluminat public, Comuna Aita Mare, județul Covasna”