Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului din 2021

Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului
Nr. crt. Data Titlul dispoziției
1 05/01/2021 Reorganizarea grupului de lucru POAD
2 06/01/2021 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentului bugetului local al anului precedent
3 06/01/2021 Aprobarea Programului de audiențe al persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Primariei comunei Aita Mare
4 21/01/2021 Stabilirea indemnizației lunare al primarului comunei Aita Mare pentru anul 2021
5 21/01/2021 Stabilirea indemnizației lunare al viceprimarului comunei Aita Mare pentru anul 2021
6 21/01/2021 Stabilirea salariului lunar al doamnei Benko Tunde-Ilona, bibliotecar, începând cu data de 1 ianuarie 2021
7 21/01/2021 Stabilirea salariului lunar al doamnei Gyirkis Magdolna, asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2021
8 21/01/2021 Convocarea Consiliului local Aita Mare în ședință ordinară
9 22/01/2021 Desemnarea doamnei Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna să asiste persoanele vârstnice Barabas Sara și Barabas Iosif la încheierea unui contract de întreținere
10 22/01/2021 Angajarea doamnei Varga Maria ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
11 25/01/2021 Incetarea dreptului la alocatia de sustinere pentru familia reprezentata de doamna Nagy Corina
12 25/01/2021 Incetarea dreptului la alocatia de sustinere pentru familia reprezentata de doamna Postolache Mihaela
13 25/01/2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru susținerea familiei – Bakk Andrea-Melinda
14 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 1 ianuarie 2021 – Rabocskai Andrea
15 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 1 ianuarie 2021 – Boldizsar Monika
16 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 1 ianuarie 2021 – Tuzes Maria
17 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 13 ianuarie 2021 – Rabocskai Andrea
18 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 13 ianuarie 2021 – Boldizsar Monika
19 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 13 ianuarie 2021 – Tuzes Maria
20 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar al secretarului general al comunei incepand cu data de 1 ianuarie 2021
21 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Balo Maria
22 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Por Sarolta
23 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna
24 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Barabas Mihaly-Attila
25 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Benko Eniko
26 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Soos Emese
27 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Kisgyorgy Arpad
28 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Biro Arpad-Attila
29 02/02/2021 Stabilirea indemnizatiei persoanelor cu handicap grav de la 1 ianuarie 2021
30 02/02/2021 Stabilirea indemnizatiei persoanelor cu handicap grav de la 13 ianuarie 2021
31 16/02/2021 Incetarea contractului individual de munca al Rabocskai Andrea, asistent personal
32 18/02/2021 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare în ședință ordinară
33 22/02/2021 Stabilirea componentei comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor, a datei susținerii concursului și a bibliografiei concursului pentru ocuparea funcției publice de inspector
34 23/02/2021 Desemnarea domnului Barabas Mihaly-Attila pentru completarea și ținerea la zi a registrului agricol , precum și pentru centralizarea și transmitera datelor catre RAN
35 25/02/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Csei Ibolya
36 25/02/2021 Incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei – Csernik Rozalia
37 25/02/2021 Incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei – Simon Ildiko
38 25/02/2021 Suspendarea dreptului la ajutor sociale și a plății acestuia – Mocsel Erika
39 12/03/2021 Acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime – Soos Emese
40 12/03/2021 Acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime – Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna
41 12/03/2021 Constituirea comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general
42 25/03/2021 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare în ședință ordinara
43 29/03/2021 Încetarea plății indemnizației persoanei cu handicap grav Bucur Maria, începând cu 01.04.2021
44 29/03/2021 Acordarea indemnizației lunare pentru plata îngrijitorului pentru doamna Szebeni Iren
45 29/03/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei – Abod Beata
46 09/04/2021 Numirea d-rei Simon Henrietta-Ida in functia publica de execuție de inspector debutant
47 12/04/2021 Desemnarea d-rei Simon Henrietta-Ida pentru completarea și ținerea la zi a registrului agricol
48 16/04/2021 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare in sedinta ordinara