Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului din 2021

Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului
Nr. crt. Data Titlul dispoziției
1 05/01/2021 Reorganizarea grupului de lucru POAD
2 06/01/2021 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentului bugetului local al anului precedent
3 06/01/2021 Aprobarea Programului de audiențe al persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Primariei comunei Aita Mare