Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului din 2021

Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului
Nr. crt. Data Titlul dispoziției
1 05/01/2021 Reorganizarea grupului de lucru POAD
2 06/01/2021 Aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentului bugetului local al anului precedent
3 06/01/2021 Aprobarea Programului de audiențe al persoanelor cu funcții de conducere din cadrul Primariei comunei Aita Mare
4 21/01/2021 Stabilirea indemnizației lunare al primarului comunei Aita Mare pentru anul 2021
5 21/01/2021 Stabilirea indemnizației lunare al viceprimarului comunei Aita Mare pentru anul 2021
6 21/01/2021 Stabilirea salariului lunar al doamnei Benko Tunde-Ilona, bibliotecar, începând cu data de 1 ianuarie 2021
7 21/01/2021 Stabilirea salariului lunar al doamnei Gyirkis Magdolna, asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2021
8 21/01/2021 Convocarea Consiliului local Aita Mare în ședință ordinară
9 22/01/2021 Desemnarea doamnei Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna să asiste persoanele vârstnice Barabas Sara și Barabas Iosif la încheierea unui contract de întreținere
10 22/01/2021 Angajarea doamnei Varga Maria ca asistent personal al persoanei cu handicap grav
11 25/01/2021 Incetarea dreptului la alocatia de sustinere pentru familia reprezentata de doamna Nagy Corina
12 25/01/2021 Incetarea dreptului la alocatia de sustinere pentru familia reprezentata de doamna Postolache Mihaela
13 25/01/2021 Modificarea cuantumului alocatiei pentru susținerea familiei – Bakk Andrea-Melinda
14 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 1 ianuarie 2021 – Rabocskai Andrea
15 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 1 ianuarie 2021 – Boldizsar Monika
16 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 1 ianuarie 2021 – Tuzes Maria
17 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 13 ianuarie 2021 – Rabocskai Andrea
18 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 13 ianuarie 2021 – Boldizsar Monika
19 02/02/2021 Stabilirea salariului de baza incepand cu 13 ianuarie 2021 – Tuzes Maria
20 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar al secretarului general al comunei incepand cu data de 1 ianuarie 2021
21 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Balo Maria
22 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Por Sarolta
23 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna
24 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Barabas Mihaly-Attila
25 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Benko Eniko
26 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Soos Emese
27 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Kisgyorgy Arpad
28 02/02/2021 Stabilirea salariului lunar incepand cu 1 ianuarie 2021 – Biro Arpad-Attila
29 02/02/2021 Stabilirea indemnizatiei persoanelor cu handicap grav de la 1 ianuarie 2021
30 02/02/2021 Stabilirea indemnizatiei persoanelor cu handicap grav de la 13 ianuarie 2021
31 16/02/2021 Incetarea contractului individual de munca al Rabocskai Andrea, asistent personal
32 18/02/2021 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare în ședință ordinară
33 22/02/2021 Stabilirea componentei comisiei de concurs, a comisiei de soluționare a contestațiilor, a datei susținerii concursului și a bibliografiei concursului pentru ocuparea funcției publice de inspector
34 23/02/2021 Desemnarea domnului Barabas Mihaly-Attila pentru completarea și ținerea la zi a registrului agricol , precum și pentru centralizarea și transmitera datelor catre RAN
35 25/02/2021 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei – Csei Ibolya
36 25/02/2021 Incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei – Csernik Rozalia
37 25/02/2021 Incetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei – Simon Ildiko
38 25/02/2021 Suspendarea dreptului la ajutor sociale și a plății acestuia – Mocsel Erika
39 12/03/2021 Acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime – Soos Emese
40 12/03/2021 Acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime – Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna
41 12/03/2021 Constituirea comisiei pentru evaluarea performantelor profesionale ale secretarului general
42 25/03/2021 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare în ședință ordinara
43 29/03/2021 Încetarea plății indemnizației persoanei cu handicap grav Bucur Maria, începând cu 01.04.2021
44 29/03/2021 Acordarea indemnizației lunare pentru plata îngrijitorului pentru doamna Szebeni Iren
45 29/03/2021 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei – Abod Beata
46 09/04/2021 Numirea d-rei Simon Henrietta-Ida in functia publica de execuție de inspector debutant
47 12/04/2021 Desemnarea d-rei Simon Henrietta-Ida pentru completarea și ținerea la zi a registrului agricol
48 16/04/2021 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare in sedinta ordinara
49 28/04/2021 Constituirea Comisiei de monitorizare a sistemului de control intern/managerial și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare
50 28/04/2021 Desemnarea domnului Barta Istvan-Zsolt ca indrumător de stagiu și aprobarea programului pentru desfășurarea perioadei de stagiu a d-rei Simon Henrietta-Ida
51 28/04/2021 Modificarea Dispoziției primarului comunei Aita Mare nr.33/2020 privind constituirea Comisiei comunale Aita Mare pentru recensământul general agricol runda 2020
52 30/04/2021 Numirea unui curator special pe seama domnului Peterfi sandor, persoană pusă sub interdicție, autorizarea acceptării succesiunii și autorizarea unor acte de dispoziție
53 30/04/2021 Desemnarea doamnei Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna să asiste persoana vârstnică Peterfi Sandor la încheierea unui contract de întreținere
54 13/05/2021 Aprobarea Regulamentului privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de dispoziții ale primarului comunei Aita Mare
55 13/05/2021 Aprobarea Regulamentului cu privire la primirea, repartizarea, rezolvarea, circuitul, redactarea, semnarea. ștampilarea, expedierea corespondenței, precum și constituirea arhivei în cadrul compartimentelor din Primaria comunei Aita Mare
56 13/05/2021 Desemnarea responsabilului de procedură și pentru monitorizarea situațiilor de pantouflage la nivelul Primăriei comunei Aita Mare
57 13/05/2021 Acordarea indemnizației lunare pentru plata îngrijitorului pentru doamna Dombora Edit, persoană cu handicap încadrat în gradul de handicap grav
58 20/05/2021 Convocarea Consiliului local Aita Mare în ședință ordinară
59 28/05/2021 Încetarea dreptului la ajutor social pentru familia reprezentata de doamna Mocsel Erika
60 10/06/2021 Reorganizarea Comitetului local pentru Situații de Urgență al comunei Aita Mare
61 22/06/2021 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara
62 23/06/2021 Numirea unui curator special pe seama minorei Lorincz Edina si autorizarea acceptarii succesiunii
63 16/07/2021 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară
64 16/07/2021 Numirea unui curator special pe seama minorei Lorincz Edina la dezbaterea succesiunii și la lichidarea comunității legale de bunuri
65 16/07/2021 Aprobarea unor virări de credite bugetare
66 29/07/2021 Numirea comisiei de preselecție pentru admiterea operatorilor economici la licitația pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Aita Mare
67 30/07/2021 Angajarea d-rei Moisa Annamaria ca asistent personal al persoanei cu handicap Foriska Iuliana
68 30/07/2021 Acordarea indemnizației lunare pentru plata îngrijitorului pentru doamna Bartha Ildiko, persoană cu handicap încadrat în gradul de handicap grav
69 30/07/2021 Suspendarea, prin acordul părților, al contractului individual de muncă al doamnei Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna, pentru efectuarea unui concediu fără plată, pentru rezolvarea unor situații personale
70 05/08/2021 Numirea comisiei de licitație pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din pădurile aflate în proprietatea comunei Aita Mare
71 25/08/2021 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară
72 31/08/2021 Angajarea d-rei Por Csilla ca asistent personal al persoanmei cu handicap Por Alexandru
73 31/08/2021 Stabilirea dreptului la alocația pentru susținerea familiei
74 15/09/2021 Incetarea suspendarii contractului individual de munca a doamnei Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna
75 16/09/2021 Incetarea platii indemnizatiei persoanei cu handicap grav Incze Francisc
76 24/09/2021 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară
77 28/09/2021 Convocarea Consilului local in ședință extraordinară
78 30/09/2021 Angajarea doamnei Kovacs Emoke ca asistent personal al copilului cu handicap grav Gocsman Ors
79 01/10/2021 Stabilirea dreptului la alocatia de sustinere pentru familia reprezentată de doamna Nagy Corina
80 01/10/2021 Stabilirea dreptului la alocatia de sustinere pentru familia reprezentată de doamna Gumka Zsuzsanna
81 04/10/2021 Acordarea indemnizatiei lunare pentru plata ingrijitorului pentru domnul Bedo Francisc
82 07/10/2021 Desemnarea persoanei responsabile cu urmarirea derularii contractului de finanțare incheiat cu OCPI Covasna
83 20/10/2021 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara
84 26/10/2021 Incetarea de drept a contractului individual de munca – Varga Maria
85 27/10/2021 Stabilirea dreptului la ajutor social pentru persoana singura Hamar Margit
86 03/11/2021 Convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara
87 15/11/2021 Convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara
88 26/11/2021 Încetarea dreptului la alocatia de susținere – Bakk Andrea-Melinda
89 26/11/2021 Stabilirea dreptului la alocatia de susținere – Csampar Renata
90 26/11/2021 Acordarea dreptului la stimulentul educational sub forma tichetelor de gradinita
91 26/11/2021 Convocarea Consiliului local in sedinta ordinara
92 02/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul de încalzire și la stimulentul pentru energie
93 16/12/2021 Convocarea Consiliului local in sedinta extraordinara
94 16/12/2021 Constituirea Comisiei speciale de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public si privat al comunei Aita Mare
95 20/12/2021 Încetarea de drept a contractului individual de munca – Gyirkis Magdolna
96 28/12/2021 Stabilirea dreptului la ajutorul de încalzire și la stimulentul pentru energie