Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale primarului din 2020