Dispozițiile primarului

Registrul de evidență a dispozițiilor emise de primar
Nr. crt. Data Titlul dispoziției
1 06/01/2020 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare în sedință extraordinară
2 20/01/2020 Stabilirea indemnizației lunare al primarului comunei Aita Mare pentru anul 2020
3 20/01/2020 Stabilirea indemnizației lunare al viceprimarului comunei Aita Mare pentru anul 2020
4 21/01/2020 Majorarea salariului lunar al doamnei Gyirkis Magdolna, asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2020
5 21/01/2020 Majorarea salariului lunar al doamnei Urzica Mariana, asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2020
6 21/01/2020 Majorarea salariului lunar al doamnei Rabocskai Andrea, asistent personal, începând cu data de 1 ianuarie 2020
7 21/01/2020 Majorarea salariului lunar al doamnei Benko Tunde-Ilona, bibliotecar, începând cu data de 1 ianuarie 2020
8 21/01/2020 Stabilirea cuantumului indemnizației lunare ale persoanelor cu handicap grav, începând cu data de 1 ianuarie 2020
9 21/01/2020 Acordarea indemnizației de hrană funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare
10 23/01/2020 Convocarea Consiliului local al comunei Aita Mare în ședință ordinară
11 31/01/2020 Constituirea comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale Aita Mare
12 31/01/2020 Încetarea plății indemnizației cuvenite persoanei cu handicap grav Kosa Francisc, începând cu data de 1 februarie 2020
13 31/01/2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
14 31/01/2020 Încetarea dreptului la alocația pentru susținerea familiei pentru familia reprezentată de domnul Simon Aron
15 31/01/2020 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei
16 31/01/2020 Stabilirea salariului lunar al secretarului general al comunei Aita Mare începând cu data de 1 ianuarie 2020
17 31/01/2020 Stabilirea salariului lunar al doamnei Balo Maria, inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2020
18 31/01/2020 Stabilirea salariului lunar al doamnei Por Sarolta, inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2020
19 31/01/2020 Stabilirea salariului lunar al doamnei Szilagyi-Bartha Maria-Magdolna, inspector asistent în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare, începând cu data de 1 ianuarie 2020